Расписание «Autumn Moscow Cup 2018 - Pro-Am (Teacher-Student)»

Любители
Профессионалы
ВремяХитНазвание*
29 сентября, 2018
11:45[1]29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Gold Open, B, Полуфинал
11Kulikova Tatiana, Aleksandrov Kirill
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
15Glagoleva Tatyana, Frolov Alexander
30Belova Natalia, Sukhonosov Leonid
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
12Kuanysheva Gulnara, Antipin Maxim
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
29Nazarova Larisa, Starinskiy Oleg
26Feel Anna, Raev Evgeny
32Khokhlova Evgenia, Zenkin Semen
11:47[2]29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Bronze Open, C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
18Kangasaho Elena, Hyvarinen Markku
34Kim Svetlana, Anisimov Dmitrii
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
11:49[3]29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Gold Open, A
5Diushko Oksana, Kuzin Evgenij
7Pozdneeva Elena, Popov Mikhail
3Krylova Daria, Kolpaschikov Kirill
2Lazareva Lyudmila, Kaftan Konstantin
9Amalyan Lyusine, Guzovskiy Nikita
6Stoukova Ekaterina, Cossu Matteo
11:51[4]29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Gold Open, B, Финал
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
11:53[5]29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Silver Open, C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
11:57[7]29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Gold Open, C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
36Akatova NINA, Smirnov Nikita
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
18Pinomaki Anne, Hyvarinen Markku
35Nefedova Elena, Lets Vladislav
11:59[8]29th of September, Saturday, Samba, Gold Open, B, Полуфинал
11Kulikova Tatiana, Aleksandrov Kirill
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
15Glagoleva Tatyana, Frolov Alexander
30Belova Natalia, Sukhonosov Leonid
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
12Kuanysheva Gulnara, Antipin Maxim
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
29Nazarova Larisa, Starinskiy Oleg
26Feel Anna, Raev Evgeny
32Khokhlova Evgenia, Zenkin Semen
12:01[9]29th of September, Saturday, Samba, Bronze Open, C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
18Kangasaho Elena, Hyvarinen Markku
34Kim Svetlana, Anisimov Dmitrii
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
12:03[10]29th of September, Saturday, Samba, Gold Open, A
5Diushko Oksana, Kuzin Evgenij
7Pozdneeva Elena, Popov Mikhail
3Krylova Daria, Kolpaschikov Kirill
2Lazareva Lyudmila, Kaftan Konstantin
9Amalyan Lyusine, Guzovskiy Nikita
6Stoukova Ekaterina, Cossu Matteo
12:05[11]29th of September, Saturday, Samba, Gold Open, B, Финал
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
12:07[12]29th of September, Saturday, Samba, Silver Open, C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
12:11[14]29th of September, Saturday, Samba, Gold Open, C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
36Akatova NINA, Smirnov Nikita
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
18Pinomaki Anne, Hyvarinen Markku
35Nefedova Elena, Lets Vladislav
12:13[15]29th of September, Saturday, Rumba, Gold Open, B, Полуфинал
11Kulikova Tatiana, Aleksandrov Kirill
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
15Glagoleva Tatyana, Frolov Alexander
30Belova Natalia, Sukhonosov Leonid
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
12Kuanysheva Gulnara, Antipin Maxim
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
29Nazarova Larisa, Starinskiy Oleg
26Feel Anna, Raev Evgeny
32Khokhlova Evgenia, Zenkin Semen
12:15[16]29th of September, Saturday, Rumba, Bronze Open, C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
18Kangasaho Elena, Hyvarinen Markku
34Kim Svetlana, Anisimov Dmitrii
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
12:17[17]29th of September, Saturday, Rumba, Gold Open, A
5Diushko Oksana, Kuzin Evgenij
7Pozdneeva Elena, Popov Mikhail
3Krylova Daria, Kolpaschikov Kirill
2Lazareva Lyudmila, Kaftan Konstantin
9Amalyan Lyusine, Guzovskiy Nikita
6Stoukova Ekaterina, Cossu Matteo
12:19[18]29th of September, Saturday, Rumba, Gold Open, B, Финал
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
12:21[19]29th of September, Saturday, Rumba, Silver Open, C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
12:25[21]29th of September, Saturday, Rumba, Gold Open, C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
36Akatova NINA, Smirnov Nikita
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
18Pinomaki Anne, Hyvarinen Markku
35Nefedova Elena, Lets Vladislav
12:27[22]29th of September, Saturday, Pasodoble, Gold Open, B, Полуфинал
11Kulikova Tatiana, Aleksandrov Kirill
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
15Glagoleva Tatyana, Frolov Alexander
30Belova Natalia, Sukhonosov Leonid
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
12Kuanysheva Gulnara, Antipin Maxim
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
26Feel Anna, Raev Evgeny
32Khokhlova Evgenia, Zenkin Semen
12:29[23]29th of September, Saturday, Pasodoble, Bronze Open, C
18Kangasaho Elena, Hyvarinen Markku
34Kim Svetlana, Anisimov Dmitrii
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
12:31[24]29th of September, Saturday, Pasodoble, Gold Open, A
5Diushko Oksana, Kuzin Evgenij
7Pozdneeva Elena, Popov Mikhail
3Krylova Daria, Kolpaschikov Kirill
2Lazareva Lyudmila, Kaftan Konstantin
9Amalyan Lyusine, Guzovskiy Nikita
6Stoukova Ekaterina, Cossu Matteo
12:33[25]29th of September, Saturday, Pasodoble, Gold Open, B, Финал
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
12:35[26]29th of September, Saturday, Pasodoble, Silver Open, C
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
12:39[28]29th of September, Saturday, Pasodoble, Gold Open, C
36Akatova NINA, Smirnov Nikita
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
18Pinomaki Anne, Hyvarinen Markku
35Nefedova Elena, Lets Vladislav
12:41[29]29th of September, Saturday, Jive, Gold Open, B, Полуфинал
11Kulikova Tatiana, Aleksandrov Kirill
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
15Glagoleva Tatyana, Frolov Alexander
30Belova Natalia, Sukhonosov Leonid
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
12Kuanysheva Gulnara, Antipin Maxim
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
26Feel Anna, Raev Evgeny
32Khokhlova Evgenia, Zenkin Semen
12:43[30]29th of September, Saturday, Jive, Bronze Open, C
18Kangasaho Elena, Hyvarinen Markku
34Kim Svetlana, Anisimov Dmitrii
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
12:45[31]29th of September, Saturday, Jive, Gold Open, A
5Diushko Oksana, Kuzin Evgenij
7Pozdneeva Elena, Popov Mikhail
3Krylova Daria, Kolpaschikov Kirill
2Lazareva Lyudmila, Kaftan Konstantin
9Amalyan Lyusine, Guzovskiy Nikita
6Stoukova Ekaterina, Cossu Matteo
12:47[32]29th of September, Saturday, Jive, Gold Open, B, Финал
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
12:49[33]29th of September, Saturday, Jive, Silver Open, C
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
12:53[35]29th of September, Saturday, Jive, Gold Open, C
36Akatova NINA, Smirnov Nikita
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
18Pinomaki Anne, Hyvarinen Markku
35Nefedova Elena, Lets Vladislav
13:30[36]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Gold 5 dance (Ch+S+R+P+J), B, Полуфинал
11Kulikova Tatiana, Aleksandrov Kirill
24Piatyrublova Yuliia, Chechkin Dmitry
27Binus Yulia, Rodygin Alexander
14Amelchenko Lena, Chigirev Konstantin
33Bikuzin Yury, Andrianova Olga
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
29Nazarova Larisa, Starinskiy Oleg
16Glukhova Maria, Gerasimov Svyatoslav
26Feel Anna, Raev Evgeny
32Khokhlova Evgenia, Zenkin Semen
13:45[37]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Bronze 2 dance (Ch+S), C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
13:48[38]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Bronze 5 dance (Ch+S+R+P+J), C
18Kangasaho Elena, Hyvarinen Markku
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
13:56[39]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Bronze 3 dance (Ch+S+R), C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
13:56[39]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Gold 4 dance (Ch+S+R+J), C
35Nefedova Elena, Lets Vladislav
14:02[40]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Gold 5 dance (Ch+S+R+P+J), B, Финал
Нет результатов по предыдущему туру
14:10[41]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Silver 2 dance (Ch+S), C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
14:13[42]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Gold 5 dance (Ch+S+R+P+J), C
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
18Pinomaki Anne, Hyvarinen Markku
14:21[43]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup Rising Star Latin (A+B+C) (Ch+S+R+P+J), A+B+C, Полуфинал
11Kulikova Tatiana, Aleksandrov Kirill
24Piatyrublova Yuliia, Chechkin Dmitry
15Glagoleva Tatyana, Frolov Alexander
30Belova Natalia, Sukhonosov Leonid
18Pinomaki Anne, Hyvarinen Markku
2Lazareva Lyudmila, Kaftan Konstantin
33Bikuzin Yury, Andrianova Olga
10Skorenkova Sofya, Osadchiy George
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
32Khokhlova Evgenia, Zenkin Semen
14:29[44]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Gold 3 dance (Ch+S+R), C
36Akatova NINA, Smirnov Nikita
35Nefedova Elena, Lets Vladislav
14:29[44]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Silver 3 dance (Ch+S+R), C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
14:34[45]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Gold 5 dance (Ch+S+R+P+J), A
4Karpova Irina, Kozlov Artem
1Maksimova Marina, Belorukov Kirill
8Ivanova Alena, Brovko Nikita
6Stoukova Ekaterina, Cossu Matteo
14:34[45]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup 10-dances Latin (A+B+C) (Ch+S+R+P+J), B
51Fokina ELENA, Zhuk Nikolay
14:42[46]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup Rising Star Latin (A+B+C) (Ch+S+R+P+J), A+B+C, Финал
Нет результатов по предыдущему туру
14:50[47]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup Latin (Ch+S+R+P+J), B, 1/4
23Lyon Christina, Nazarov Evgeny
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
15Glagoleva Tatyana, Frolov Alexander
30Belova Natalia, Sukhonosov Leonid
27Binus Yulia, Rodygin Alexander
28Kagno Oksana, Simachev Iurii
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
14Amelchenko Lena, Chigirev Konstantin
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
12Kuanysheva Gulnara, Antipin Maxim
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
29Nazarova Larisa, Starinskiy Oleg
16Glukhova Maria, Gerasimov Svyatoslav
26Feel Anna, Raev Evgeny
32Khokhlova Evgenia, Zenkin Semen
16:30[48]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup Latin (Ch+S+R+P+J), B, Полуфинал
14Amelchenko Lena, Chigirev Konstantin
16Glukhova Maria, Gerasimov Svyatoslav
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
23Lyon Christina, Nazarov Evgeny
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
27Binus Yulia, Rodygin Alexander
28Kagno Oksana, Simachev Iurii
30Belova Natalia, Sukhonosov Leonid
16:50[49]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup Latin (Ch+S+R+P+J), A, Полуфинал
4Karpova Irina, Kozlov Artem
5Diushko Oksana, Kuzin Evgenij
7Pozdneeva Elena, Popov Mikhail
37Bondareva Alice, Tatarnikov Andrey
3Krylova Daria, Kolpaschikov Kirill
1Maksimova Marina, Belorukov Kirill
8Ivanova Alena, Brovko Nikita
10Skorenkova Sofya, Osadchiy George
9Amalyan Lyusine, Guzovskiy Nikita
6Stoukova Ekaterina, Cossu Matteo
19:20[50]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup Latin (Ch+S+R+P+J), B, Финал
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
27Binus Yulia, Rodygin Alexander
28Kagno Oksana, Simachev Iurii
19:40[51]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup Latin (Ch+S+R+P+J), C
36Akatova NINA, Smirnov Nikita
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
18Pinomaki Anne, Hyvarinen Markku
35Nefedova Elena, Lets Vladislav
34Kim Svetlana, Anisimov Dmitrii
19:50[52]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup Latin (Ch+S+R+P+J), A, Финал
1Maksimova Marina, Belorukov Kirill
3Krylova Daria, Kolpaschikov Kirill
5Diushko Oksana, Kuzin Evgenij
6Stoukova Ekaterina, Cossu Matteo
7Pozdneeva Elena, Popov Mikhail
8Ivanova Alena, Brovko Nikita
10Skorenkova Sofya, Osadchiy George
 
30 сентября, 2018
11:4730th of September, Sunday, Waltz, Bronze Open, C
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
11:4730th of September, Sunday, Waltz, Gold Open, C
48Ignatyeva Tatiana, Volkov Andrew
49Nikitina Elena, Korotchenko Vladislav
11:4930th of September, Sunday, Waltz, Gold Open, B
44Pechenova Anna, Nakostenko Dmitry
45Timofeeva Elena, Borisov Aleksandr
46Tsareva Veronika, Motyl Andrey
47Khaletskaya Elena, Porokhin Andrey
50Seredinskaya Ekaterina, Sukhonosov Ilya
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
11:5130th of September, Sunday, Waltz, Gold Open, A
42Glukhovskaya Elena, Potovin Igor
40Petrova Julia, Dolotov Alexey
41Pogrebinskaya Julia, Pavlos Evgeniy
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
52Khalturina Natalia, Sveridonov Evgeny
11:5330th of September, Sunday, Tango, Bronze Open, C
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
11:5330th of September, Sunday, Tango, Gold Open, C
48Ignatyeva Tatiana, Volkov Andrew
49Nikitina Elena, Korotchenko Vladislav
11:5530th of September, Sunday, Tango, Gold Open, B
44Pechenova Anna, Nakostenko Dmitry
45Timofeeva Elena, Borisov Aleksandr
46Tsareva Veronika, Motyl Andrey
47Khaletskaya Elena, Porokhin Andrey
50Seredinskaya Ekaterina, Sukhonosov Ilya
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
11:5730th of September, Sunday, Tango, Gold Open, A
42Glukhovskaya Elena, Potovin Igor
40Petrova Julia, Dolotov Alexey
41Pogrebinskaya Julia, Pavlos Evgeniy
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
52Khalturina Natalia, Sveridonov Evgeny
11:5930th of September, Sunday, V. Waltz, Bronze Open, C
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
11:5930th of September, Sunday, V. Waltz, Gold Open, C
48Ignatyeva Tatiana, Volkov Andrew
49Nikitina Elena, Korotchenko Vladislav
12:0130th of September, Sunday, V. Waltz, Gold Open, B
44Pechenova Anna, Nakostenko Dmitry
45Timofeeva Elena, Borisov Aleksandr
46Tsareva Veronika, Motyl Andrey
47Khaletskaya Elena, Porokhin Andrey
50Seredinskaya Ekaterina, Sukhonosov Ilya
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
12:0330th of September, Sunday, V. Waltz, Gold Open, A
42Glukhovskaya Elena, Potovin Igor
40Petrova Julia, Dolotov Alexey
41Pogrebinskaya Julia, Pavlos Evgeniy
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
52Khalturina Natalia, Sveridonov Evgeny
12:0530th of September, Sunday, Foxtrot, Bronze Open, C
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
12:0530th of September, Sunday, Foxtrot, Gold Open, C
48Ignatyeva Tatiana, Volkov Andrew
49Nikitina Elena, Korotchenko Vladislav
12:0730th of September, Sunday, Foxtrot, Gold Open, B
44Pechenova Anna, Nakostenko Dmitry
45Timofeeva Elena, Borisov Aleksandr
46Tsareva Veronika, Motyl Andrey
47Khaletskaya Elena, Porokhin Andrey
50Seredinskaya Ekaterina, Sukhonosov Ilya
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
12:0930th of September, Sunday, Foxtrot, Gold Open, A
42Glukhovskaya Elena, Potovin Igor
40Petrova Julia, Dolotov Alexey
41Pogrebinskaya Julia, Pavlos Evgeniy
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
52Khalturina Natalia, Sveridonov Evgeny
12:1130th of September, Sunday, Quickstep, Bronze Open, C
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
12:1130th of September, Sunday, Quickstep, Gold Open, C
48Ignatyeva Tatiana, Volkov Andrew
49Nikitina Elena, Korotchenko Vladislav
12:1330th of September, Sunday, Quickstep, Gold Open, B
44Pechenova Anna, Nakostenko Dmitry
45Timofeeva Elena, Borisov Aleksandr
46Tsareva Veronika, Motyl Andrey
47Khaletskaya Elena, Porokhin Andrey
50Seredinskaya Ekaterina, Sukhonosov Ilya
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
12:1530th of September, Sunday, Quickstep, Gold Open, A
42Glukhovskaya Elena, Potovin Igor
40Petrova Julia, Dolotov Alexey
41Pogrebinskaya Julia, Pavlos Evgeniy
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
52Khalturina Natalia, Sveridonov Evgeny
13:30Challenges, 30th of September, Sunday, Open Bronze 5 dance (W+T+VW+F+Q), C
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
13:30Challenges, 30th of September, Sunday, Open Gold 5 dance (W+T+VW+F+Q), A
40Petrova Julia, Dolotov Alexey
41Pogrebinskaya Julia, Pavlos Evgeniy
13:40Challenges, 30th of September, Sunday, Open Gold 5 dance (W+T+VW+F+Q), B
44Pechenova Anna, Nakostenko Dmitry
45Timofeeva Elena, Borisov Aleksandr
13:40Challenges, 30th of September, Sunday, Open Silver 5 dance (W+T+VW+F+Q), B
50Seredinskaya Ekaterina, Sukhonosov Ilya
13:50Challenges, 30th of September, Sunday, Open Gold 3 dance (W+T+Q), C
49Nikitina Elena, Korotchenko Vladislav
13:50WDC World Cup, 30th of September, Sunday, WDC World Cup 10-dances Standart (A+B+C) (W+T+VW+F+Q), B
51Fokina ELENA, Zhuk Nikolay
17:00General Looking World Cup Standard B

43 Ulanov Daniil Terekhina Elena

44 Nakostenko Dmitry Pechenova Anna

45 Borisov ALeksandr Timofeeva Elena

46 Motyl Andrey Tsareva Veronika

47 Porokhin Andrey Khaletskaya Elena

50 Sukhonosov Ilia Seredinskaya Eketerina

17:10General Looking World Cup Standard A+C

41 Pavlos Evgeniy Pogrebinskaya Julia

42 Potovin Igor Glukhovskaya Elena

43 Ulanov Daniil Terekhina Elena

40 Dolotov Alexey Petrova Julia

52 Sveridonov Evgeny Khalturina Natalia

37 Tatarnikov Andrey Bondareva Alice

48 Volkov Andrew Ignatyeva Tatiana

49 Korotchenko Vladislav Nikitina Elena

19:40WDC World Cup, 30th of September, Sunday, WDC World Cup Standart (W+T+VW+F+Q), B
44Pechenova Anna, Nakostenko Dmitry
45Timofeeva Elena, Borisov Aleksandr
46Tsareva Veronika, Motyl Andrey
47Khaletskaya Elena, Porokhin Andrey
50Seredinskaya Ekaterina, Sukhonosov Ilya
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
20:00WDC World Cup, 30th of September, Sunday, WDC World Cup Standart (W+T+VW+F+Q), A
42Glukhovskaya Elena, Potovin Igor
40Petrova Julia, Dolotov Alexey
41Pogrebinskaya Julia, Pavlos Evgeniy
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
52Khalturina Natalia, Sveridonov Evgeny
20:00WDC World Cup, 30th of September, Sunday, WDC World Cup Standart (W+T+VW+F+Q), C
48Ignatyeva Tatiana, Volkov Andrew
49Nikitina Elena, Korotchenko Vladislav