Расписание «Autumn Moscow Cup 2018 - Pro-Am (Teacher-Student)»

Любители
Профессионалы

Поля отмеченные являются обязательными для заполнения.

ВремяХитНазвание*
29 сентября, 2018
11:45[1]29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Gold Open, B, 1/2 финала
11Kulikova Tatiana, Aleksandrov Kirill
12Kuanysheva Gulnara, Antipin Maxim
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
15Glagoleva Tatyana, Frolov Alexander
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
29Nazarova Larisa, Starinskiy Oleg
30Belova Natalia, Sukhonosov Leonid
32Khokhlova Evgenia, Zenkin Semen
11:47[2]29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Bronze Open, C
18Kangasaho Elena, Hyvarinen Markku
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
34Kim Svetlana, Anisimov Dmitrii
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
11:49[3]29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Gold Open, A
2Lazareva Lyudmila, Kaftan Konstantin
3Krylova Daria, Kolpaschikov Kirill
5Diushko Oksana, Kuzin Evgenij
6Stoukova Ekaterina, Cossu Matteo
7Pozdneeva Elena, Popov Mikhail
9Amalyan Lyusine, Guzovskiy Nikita
11:51[4]29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Gold Open, B, Финал
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
11:53[5]29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Silver Open, C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
11:57[7]29th of September, Saturday, Cha-cha-cha, Gold Open, C
18Pinomaki Anne, Hyvarinen Markku
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
35Nefedova Elena, Lets Vladislav
36Akatova NINA, Smirnov Nikita
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
11:59[8]29th of September, Saturday, Samba, Gold Open, B, 1/2 финала
11Kulikova Tatiana, Aleksandrov Kirill
12Kuanysheva Gulnara, Antipin Maxim
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
15Glagoleva Tatyana, Frolov Alexander
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
29Nazarova Larisa, Starinskiy Oleg
30Belova Natalia, Sukhonosov Leonid
32Khokhlova Evgenia, Zenkin Semen
12:01[9]29th of September, Saturday, Samba, Bronze Open, C
18Kangasaho Elena, Hyvarinen Markku
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
34Kim Svetlana, Anisimov Dmitrii
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
12:03[10]29th of September, Saturday, Samba, Gold Open, A
2Lazareva Lyudmila, Kaftan Konstantin
3Krylova Daria, Kolpaschikov Kirill
5Diushko Oksana, Kuzin Evgenij
6Stoukova Ekaterina, Cossu Matteo
7Pozdneeva Elena, Popov Mikhail
9Amalyan Lyusine, Guzovskiy Nikita
12:05[11]29th of September, Saturday, Samba, Gold Open, B, Финал
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
12:07[12]29th of September, Saturday, Samba, Silver Open, C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
12:11[14]29th of September, Saturday, Samba, Gold Open, C
18Pinomaki Anne, Hyvarinen Markku
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
35Nefedova Elena, Lets Vladislav
36Akatova NINA, Smirnov Nikita
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
12:13[15]29th of September, Saturday, Rumba, Gold Open, B, 1/2 финала
11Kulikova Tatiana, Aleksandrov Kirill
12Kuanysheva Gulnara, Antipin Maxim
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
15Glagoleva Tatyana, Frolov Alexander
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
29Nazarova Larisa, Starinskiy Oleg
30Belova Natalia, Sukhonosov Leonid
32Khokhlova Evgenia, Zenkin Semen
12:15[16]29th of September, Saturday, Rumba, Bronze Open, C
18Kangasaho Elena, Hyvarinen Markku
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
34Kim Svetlana, Anisimov Dmitrii
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
12:17[17]29th of September, Saturday, Rumba, Gold Open, A
2Lazareva Lyudmila, Kaftan Konstantin
3Krylova Daria, Kolpaschikov Kirill
5Diushko Oksana, Kuzin Evgenij
6Stoukova Ekaterina, Cossu Matteo
7Pozdneeva Elena, Popov Mikhail
9Amalyan Lyusine, Guzovskiy Nikita
12:19[18]29th of September, Saturday, Rumba, Gold Open, B, Финал
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
12:21[19]29th of September, Saturday, Rumba, Silver Open, C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
12:25[21]29th of September, Saturday, Rumba, Gold Open, C
18Pinomaki Anne, Hyvarinen Markku
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
35Nefedova Elena, Lets Vladislav
36Akatova NINA, Smirnov Nikita
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
12:27[22]29th of September, Saturday, Pasodoble, Gold Open, B, 1/2 финала
11Kulikova Tatiana, Aleksandrov Kirill
12Kuanysheva Gulnara, Antipin Maxim
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
15Glagoleva Tatyana, Frolov Alexander
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
30Belova Natalia, Sukhonosov Leonid
32Khokhlova Evgenia, Zenkin Semen
12:29[23]29th of September, Saturday, Pasodoble, Bronze Open, C
18Kangasaho Elena, Hyvarinen Markku
34Kim Svetlana, Anisimov Dmitrii
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
12:31[24]29th of September, Saturday, Pasodoble, Gold Open, A
2Lazareva Lyudmila, Kaftan Konstantin
3Krylova Daria, Kolpaschikov Kirill
5Diushko Oksana, Kuzin Evgenij
6Stoukova Ekaterina, Cossu Matteo
7Pozdneeva Elena, Popov Mikhail
9Amalyan Lyusine, Guzovskiy Nikita
12:33[25]29th of September, Saturday, Pasodoble, Gold Open, B, Финал
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
12:35[26]29th of September, Saturday, Pasodoble, Silver Open, C
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
12:39[28]29th of September, Saturday, Pasodoble, Gold Open, C
18Pinomaki Anne, Hyvarinen Markku
35Nefedova Elena, Lets Vladislav
36Akatova NINA, Smirnov Nikita
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
12:41[29]29th of September, Saturday, Jive, Gold Open, B, 1/2 финала
11Kulikova Tatiana, Aleksandrov Kirill
12Kuanysheva Gulnara, Antipin Maxim
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
15Glagoleva Tatyana, Frolov Alexander
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
30Belova Natalia, Sukhonosov Leonid
32Khokhlova Evgenia, Zenkin Semen
12:43[30]29th of September, Saturday, Jive, Bronze Open, C
18Kangasaho Elena, Hyvarinen Markku
34Kim Svetlana, Anisimov Dmitrii
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
12:45[31]29th of September, Saturday, Jive, Gold Open, A
2Lazareva Lyudmila, Kaftan Konstantin
3Krylova Daria, Kolpaschikov Kirill
5Diushko Oksana, Kuzin Evgenij
6Stoukova Ekaterina, Cossu Matteo
7Pozdneeva Elena, Popov Mikhail
9Amalyan Lyusine, Guzovskiy Nikita
12:47[32]29th of September, Saturday, Jive, Gold Open, B, Финал
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
12:49[33]29th of September, Saturday, Jive, Silver Open, C
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
12:53[35]29th of September, Saturday, Jive, Gold Open, C
18Pinomaki Anne, Hyvarinen Markku
35Nefedova Elena, Lets Vladislav
36Akatova NINA, Smirnov Nikita
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
13:30[36]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Gold 5 dance (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 финала
11Kulikova Tatiana, Aleksandrov Kirill
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
14Amelchenko Lena, Chigirev Konstantin
16Glukhova Maria, Gerasimov Svyatoslav
24Piatyrublova Yuliia, Chechkin Dmitry
26Feel Anna, Raev Evgeny
27Binus Yulia, Rodygin Alexander
29Nazarova Larisa, Starinskiy Oleg
32Khokhlova Evgenia, Zenkin Semen
33Bikuzin Yury, Andrianova Olga
13:45[37]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Bronze 2 dance (Ch+S), C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
13:48[38]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Bronze 5 dance (Ch+S+R+P+J), C
18Kangasaho Elena, Hyvarinen Markku
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
13:56[39]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Bronze 3 dance (Ch+S+R), C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
13:56[39]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Gold 4 dance (Ch+S+R+J), C
35Nefedova Elena, Lets Vladislav
14:02[40]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Gold 5 dance (Ch+S+R+P+J), B, Финал
Нет результатов по предыдущему туру
14:10[41]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Silver 2 dance (Ch+S), C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
14:13[42]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Gold 5 dance (Ch+S+R+P+J), C
18Pinomaki Anne, Hyvarinen Markku
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
14:21[43]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup Rising Star Latin (A+B+C) (Ch+S+R+P+J), A+B+C, 1/2 финала
2Lazareva Lyudmila, Kaftan Konstantin
10Skorenkova Sofya, Osadchiy George
11Kulikova Tatiana, Aleksandrov Kirill
13Vladimirtseva Mariia, Bobkov Evgenii
15Glagoleva Tatyana, Frolov Alexander
18Pinomaki Anne, Hyvarinen Markku
24Piatyrublova Yuliia, Chechkin Dmitry
30Belova Natalia, Sukhonosov Leonid
32Khokhlova Evgenia, Zenkin Semen
33Bikuzin Yury, Andrianova Olga
14:29[44]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Gold 3 dance (Ch+S+R), C
35Nefedova Elena, Lets Vladislav
36Akatova NINA, Smirnov Nikita
14:29[44]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Silver 3 dance (Ch+S+R), C
23Higa Dali, Nazarov Evgeny
14:34[45]Challenges, 29th of September, Saturday, Open Gold 5 dance (Ch+S+R+P+J), A
1Maksimova Marina, Belorukov Kirill
4Karpova Irina, Kozlov Artem
6Stoukova Ekaterina, Cossu Matteo
8Ivanova Alena, Brovko Nikita
14:34[45]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup 10-dances Latin (A+B+C) (Ch+S+R+P+J), B
51Fokina ELENA, Zhuk Nikolay
14:42[46]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup Rising Star Latin (A+B+C) (Ch+S+R+P+J), A+B+C, Финал
Нет результатов по предыдущему туру
14:50[47]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup Latin (Ch+S+R+P+J), B, 1/4 финала
12Kuanysheva Gulnara, Antipin Maxim
14Amelchenko Lena, Chigirev Konstantin
15Glagoleva Tatyana, Frolov Alexander
16Glukhova Maria, Gerasimov Svyatoslav
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
23Lyon Christina, Nazarov Evgeny
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
27Binus Yulia, Rodygin Alexander
28Kagno Oksana, Simachev Iurii
29Nazarova Larisa, Starinskiy Oleg
30Belova Natalia, Sukhonosov Leonid
32Khokhlova Evgenia, Zenkin Semen
16:30[48]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup Latin (Ch+S+R+P+J), B, 1/2 финала
14Amelchenko Lena, Chigirev Konstantin
16Glukhova Maria, Gerasimov Svyatoslav
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
21Bolshunova Liliana, Kutsenko Ilya
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
23Lyon Christina, Nazarov Evgeny
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
26Feel Anna, Raev Evgeny
27Binus Yulia, Rodygin Alexander
28Kagno Oksana, Simachev Iurii
30Belova Natalia, Sukhonosov Leonid
16:50[49]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup Latin (Ch+S+R+P+J), A, 1/2 финала
1Maksimova Marina, Belorukov Kirill
3Krylova Daria, Kolpaschikov Kirill
4Karpova Irina, Kozlov Artem
5Diushko Oksana, Kuzin Evgenij
6Stoukova Ekaterina, Cossu Matteo
7Pozdneeva Elena, Popov Mikhail
8Ivanova Alena, Brovko Nikita
9Amalyan Lyusine, Guzovskiy Nikita
10Skorenkova Sofya, Osadchiy George
37Bondareva Alice, Tatarnikov Andrey
19:20[50]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup Latin (Ch+S+R+P+J), B, Финал
17Bikuzina Alyona, Goncharov Anton
20Sviridenko Natalia, Kovgan Roman
22Levashova Natalia, Medvedev Denis
25Dudinskaja Olga, Porozov Aleksandr
27Binus Yulia, Rodygin Alexander
28Kagno Oksana, Simachev Iurii
19:40[51]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup Latin (Ch+S+R+P+J), C
18Pinomaki Anne, Hyvarinen Markku
34Kim Svetlana, Anisimov Dmitrii
35Nefedova Elena, Lets Vladislav
36Akatova NINA, Smirnov Nikita
38Kalchenko Marina, Yatsenko Konstantin
19:50[52]WDC World Cup, 29th of September, Saturday, WDC World Cup Latin (Ch+S+R+P+J), A, Финал
1Maksimova Marina, Belorukov Kirill
3Krylova Daria, Kolpaschikov Kirill
5Diushko Oksana, Kuzin Evgenij
6Stoukova Ekaterina, Cossu Matteo
7Pozdneeva Elena, Popov Mikhail
8Ivanova Alena, Brovko Nikita
10Skorenkova Sofya, Osadchiy George
 
30 сентября, 2018
11:4730th of September, Sunday, Waltz, Bronze Open, C
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
11:4730th of September, Sunday, Waltz, Gold Open, C
48Ignatyeva Tatiana, Volkov Andrew
49Nikitina Elena, Korotchenko Vladislav
11:4930th of September, Sunday, Waltz, Gold Open, B
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
44Pechenova Anna, Nakostenko Dmitry
45Timofeeva Elena, Borisov Aleksandr
46Tsareva Veronika, Motyl Andrey
47Khaletskaya Elena, Porokhin Andrey
50Seredinskaya Ekaterina, Sukhonosov Ilya
11:5130th of September, Sunday, Waltz, Gold Open, A
40Petrova Julia, Dolotov Alexey
41Pogrebinskaya Julia, Pavlos Evgeniy
42Glukhovskaya Elena, Potovin Igor
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
52Khalturina Natalia, Sveridonov Evgeny
11:5330th of September, Sunday, Tango, Bronze Open, C
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
11:5330th of September, Sunday, Tango, Gold Open, C
48Ignatyeva Tatiana, Volkov Andrew
49Nikitina Elena, Korotchenko Vladislav
11:5530th of September, Sunday, Tango, Gold Open, B
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
44Pechenova Anna, Nakostenko Dmitry
45Timofeeva Elena, Borisov Aleksandr
46Tsareva Veronika, Motyl Andrey
47Khaletskaya Elena, Porokhin Andrey
50Seredinskaya Ekaterina, Sukhonosov Ilya
11:5730th of September, Sunday, Tango, Gold Open, A
40Petrova Julia, Dolotov Alexey
41Pogrebinskaya Julia, Pavlos Evgeniy
42Glukhovskaya Elena, Potovin Igor
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
52Khalturina Natalia, Sveridonov Evgeny
11:5930th of September, Sunday, V. Waltz, Bronze Open, C
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
11:5930th of September, Sunday, V. Waltz, Gold Open, C
48Ignatyeva Tatiana, Volkov Andrew
49Nikitina Elena, Korotchenko Vladislav
12:0130th of September, Sunday, V. Waltz, Gold Open, B
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
44Pechenova Anna, Nakostenko Dmitry
45Timofeeva Elena, Borisov Aleksandr
46Tsareva Veronika, Motyl Andrey
47Khaletskaya Elena, Porokhin Andrey
50Seredinskaya Ekaterina, Sukhonosov Ilya
12:0330th of September, Sunday, V. Waltz, Gold Open, A
40Petrova Julia, Dolotov Alexey
41Pogrebinskaya Julia, Pavlos Evgeniy
42Glukhovskaya Elena, Potovin Igor
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
52Khalturina Natalia, Sveridonov Evgeny
12:0530th of September, Sunday, Foxtrot, Bronze Open, C
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
12:0530th of September, Sunday, Foxtrot, Gold Open, C
48Ignatyeva Tatiana, Volkov Andrew
49Nikitina Elena, Korotchenko Vladislav
12:0730th of September, Sunday, Foxtrot, Gold Open, B
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
44Pechenova Anna, Nakostenko Dmitry
45Timofeeva Elena, Borisov Aleksandr
46Tsareva Veronika, Motyl Andrey
47Khaletskaya Elena, Porokhin Andrey
50Seredinskaya Ekaterina, Sukhonosov Ilya
12:0930th of September, Sunday, Foxtrot, Gold Open, A
40Petrova Julia, Dolotov Alexey
41Pogrebinskaya Julia, Pavlos Evgeniy
42Glukhovskaya Elena, Potovin Igor
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
52Khalturina Natalia, Sveridonov Evgeny
12:1130th of September, Sunday, Quickstep, Bronze Open, C
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
12:1130th of September, Sunday, Quickstep, Gold Open, C
48Ignatyeva Tatiana, Volkov Andrew
49Nikitina Elena, Korotchenko Vladislav
12:1330th of September, Sunday, Quickstep, Gold Open, B
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
44Pechenova Anna, Nakostenko Dmitry
45Timofeeva Elena, Borisov Aleksandr
46Tsareva Veronika, Motyl Andrey
47Khaletskaya Elena, Porokhin Andrey
50Seredinskaya Ekaterina, Sukhonosov Ilya
12:1530th of September, Sunday, Quickstep, Gold Open, A
40Petrova Julia, Dolotov Alexey
41Pogrebinskaya Julia, Pavlos Evgeniy
42Glukhovskaya Elena, Potovin Igor
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
52Khalturina Natalia, Sveridonov Evgeny
13:30Challenges, 30th of September, Sunday, Open Bronze 5 dance (W+T+VW+F+Q), C
39Akopyan Nune, Romanov Vladimir
13:30Challenges, 30th of September, Sunday, Open Gold 5 dance (W+T+VW+F+Q), A
40Petrova Julia, Dolotov Alexey
41Pogrebinskaya Julia, Pavlos Evgeniy
13:40Challenges, 30th of September, Sunday, Open Gold 5 dance (W+T+VW+F+Q), B
44Pechenova Anna, Nakostenko Dmitry
45Timofeeva Elena, Borisov Aleksandr
13:40Challenges, 30th of September, Sunday, Open Silver 5 dance (W+T+VW+F+Q), B
50Seredinskaya Ekaterina, Sukhonosov Ilya
13:50Challenges, 30th of September, Sunday, Open Gold 3 dance (W+T+Q), C
49Nikitina Elena, Korotchenko Vladislav
13:50WDC World Cup, 30th of September, Sunday, WDC World Cup 10-dances Standart (A+B+C) (W+T+VW+F+Q), B
51Fokina ELENA, Zhuk Nikolay
17:00General Looking World Cup Standard B

43 Ulanov Daniil Terekhina Elena

44 Nakostenko Dmitry Pechenova Anna

45 Borisov ALeksandr Timofeeva Elena

46 Motyl Andrey Tsareva Veronika

47 Porokhin Andrey Khaletskaya Elena

50 Sukhonosov Ilia Seredinskaya Eketerina

17:10General Looking World Cup Standard A+C

41 Pavlos Evgeniy Pogrebinskaya Julia

42 Potovin Igor Glukhovskaya Elena

43 Ulanov Daniil Terekhina Elena

40 Dolotov Alexey Petrova Julia

52 Sveridonov Evgeny Khalturina Natalia

37 Tatarnikov Andrey Bondareva Alice

48 Volkov Andrew Ignatyeva Tatiana

49 Korotchenko Vladislav Nikitina Elena

19:40WDC World Cup, 30th of September, Sunday, WDC World Cup Standart (W+T+VW+F+Q), B
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
44Pechenova Anna, Nakostenko Dmitry
45Timofeeva Elena, Borisov Aleksandr
46Tsareva Veronika, Motyl Andrey
47Khaletskaya Elena, Porokhin Andrey
50Seredinskaya Ekaterina, Sukhonosov Ilya
20:00WDC World Cup, 30th of September, Sunday, WDC World Cup Standart (W+T+VW+F+Q), A
40Petrova Julia, Dolotov Alexey
41Pogrebinskaya Julia, Pavlos Evgeniy
42Glukhovskaya Elena, Potovin Igor
43Terekhina Elena, Ulanov Daniil
52Khalturina Natalia, Sveridonov Evgeny
20:00WDC World Cup, 30th of September, Sunday, WDC World Cup Standart (W+T+VW+F+Q), C
48Ignatyeva Tatiana, Volkov Andrew
49Nikitina Elena, Korotchenko Vladislav
Потренируйтесь перед чемпионатом с нашими уроками

Посмотреть все уроки