Schedule «World Class Championship 2017»

Amateurs (students)
Professionals (teachers)

Fields marked with are mandatory.

TimeХитName*
13:00Razminka
14:00[1]Standard Single, Waltz, Bronze Open, B
*Saverskaya Elena, Hairov Ruslan
*Andreyko Irina, Beridze David
14:01[2]Latina Single, Cha-cha-cha, Silver Open, B
*Maslennikova Natal'ya, Morozov Artem
*Anastasova Irina, Baurov Anton
14:03[3]Standard Single, Waltz, Silver Open, A+B
*Verzhikovskaya Ol'ga, Hairov Ruslan
*Andreyko Irina, Beridze David
*Novickaya Larisa, Sayfutdinov Marsel'
14:04[4]Latina Single, Cha-cha-cha, Silver Open, A
*Gutnikova Ol'ga, Morozov Artem
*Lunegova Kseniya, Baurov Aleksandr
14:06[5]American Smooth Single, Waltz, Gold Open, B
*Semenova Nataliya, Merenkov Artem
14:07[6]Latina Single, Cha-cha-cha, Bronze Open, B
*Maslennikova Natal'ya, Morozov Artem
14:07[6]Latina Single, Cha-cha-cha, Gold Open, B
*Babievskaya Elena, Fetisov Vladimir
*Anastasova Irina, Baurov Anton
14:09[7]Tango Single, Tango Salon, Bronze Open, A
*Gurchenko Irina, Titov Evgeniy
*Shlestina Anna, Manyasev Aleksandr
14:10[8]Latina Single, Cha-cha-cha, Gold Open, A
*Lebedeva Ekaterina, Kartashov Aleksandr
*Karpova Irina, Kozlov Artem
*Okulova Elena, Petrov Egor
*Yurgeneva Elena, Sorokin Ivan
*Lunegova Kseniya, Baurov Aleksandr
14:12[9]Standard Single, Tango, Bronze Open, B
*Saverskaya Elena, Hairov Ruslan
*Andreyko Irina, Beridze David
14:13[10]Latina Single, Samba, Silver Open, B
*Maslennikova Natal'ya, Morozov Artem
14:13[10]Latina Single, Samba, Gold Open, B
*Babievskaya Elena, Fetisov Vladimir
14:15[11]Standard Single, Tango, Silver Open, A+B
*Verzhikovskaya Ol'ga, Hairov Ruslan
*Andreyko Irina, Beridze David
*Novickaya Larisa, Sayfutdinov Marsel'
14:16[12]Latina Single, Samba, Silver Open, A
*Gutnikova Ol'ga, Morozov Artem
*Lunegova Kseniya, Baurov Aleksandr
14:18[13]American Smooth Single, Tango, Gold Open, B
*Semenova Nataliya, Merenkov Artem
14:19[14]Latina Single, Samba, Bronze Open, B
*Maslennikova Natal'ya, Morozov Artem
14:19[14]Latina Single, Samba, Gold Open, A
*Lebedeva Ekaterina, Kartashov Aleksandr
*Karpova Irina, Kozlov Artem
*Okulova Elena, Petrov Egor
*Yurgeneva Elena, Sorokin Ivan
*Lunegova Kseniya, Baurov Aleksandr
14:21[15]Standard Single, V. Waltz, Bronze Open, B
*Saverskaya Elena, Hairov Ruslan
*Andreyko Irina, Beridze David
14:22[16]Latina Single, Rumba, Silver Open, B
*Maslennikova Natal'ya, Morozov Artem
*Anastasova Irina, Baurov Anton
14:24[17]Standard Single, V. Waltz, Silver Open, A+B
*Verzhikovskaya Ol'ga, Hairov Ruslan
*Andreyko Irina, Beridze David
*Novickaya Larisa, Sayfutdinov Marsel'
14:25[18]Latina Single, Rumba, Silver Open, A
*Gutnikova Ol'ga, Morozov Artem
*Lunegova Kseniya, Baurov Aleksandr
14:27[19]American Smooth Single, V. Waltz, Gold Open, B
*Semenova Nataliya, Merenkov Artem
14:28[20]Latina Single, Rumba, Bronze Open, B
*Maslennikova Natal'ya, Morozov Artem
14:28[20]Latina Single, Rumba, Gold Open, B
*Babievskaya Elena, Fetisov Vladimir
*Anastasova Irina, Baurov Anton
14:30[21]Tango Single, T. Waltz, Bronze Open, A
*Gurchenko Irina, Titov Evgeniy
*Shlestina Anna, Manyasev Aleksandr
14:31[22]Latina Single, Rumba, Gold Open, A
*Lebedeva Ekaterina, Kartashov Aleksandr
*Karpova Irina, Kozlov Artem
*Okulova Elena, Petrov Egor
*Yurgeneva Elena, Sorokin Ivan
*Lunegova Kseniya, Baurov Aleksandr
14:33[23]Standard Single, Foxtrot, Silver Open, A+B
*Verzhikovskaya Ol'ga, Hairov Ruslan
*Andreyko Irina, Beridze David
14:34[24]Latina Single, Pasodoble, Gold Open, B
*Babievskaya Elena, Fetisov Vladimir
*Anastasova Irina, Baurov Anton
14:36[25]American Smooth Single, Foxtrot, Gold Open, B
*Semenova Nataliya, Merenkov Artem
14:37[26]Latina Single, Pasodoble, Gold Open, A
*Lebedeva Ekaterina, Kartashov Aleksandr
*Karpova Irina, Kozlov Artem
*Okulova Elena, Petrov Egor
*Yurgeneva Elena, Sorokin Ivan
14:37[26]Latina Single, Pasodoble, Silver Open, B
*Anastasova Irina, Baurov Anton
14:39[27]Standard Single, Quickstep, Bronze Open, B
*Saverskaya Elena, Hairov Ruslan
*Andreyko Irina, Beridze David
14:40[28]Latina Single, Jive, Silver Open, B
*Maslennikova Natal'ya, Morozov Artem
*Anastasova Irina, Baurov Anton
14:42[29]Standard Single, Quickstep, Silver Open, A+B
*Verzhikovskaya Ol'ga, Hairov Ruslan
*Andreyko Irina, Beridze David
*Novickaya Larisa, Sayfutdinov Marsel'
14:43[30]Latina Single, Jive, Gold Open, B
*Babievskaya Elena, Fetisov Vladimir
*Anastasova Irina, Baurov Anton
14:43[30]Latina Single, Jive, Silver Open, A
*Gutnikova Ol'ga, Morozov Artem
14:45[31]Latina Single, Jive, Bronze Open, B
*Maslennikova Natal'ya, Morozov Artem
14:45[31]Latina Single, Jive, Gold Open, A
*Lebedeva Ekaterina, Kartashov Aleksandr
*Karpova Irina, Kozlov Artem
*Okulova Elena, Petrov Egor
*Yurgeneva Elena, Sorokin Ivan
14:46[32]American Smooth, Challenge American Smooth Gold (W+T+VW+F), B
*Semenova Nataliya, Merenkov Artem
14:51[33]Standard, Challenge Standard Bronze (W+T+VW+Q), B
*Saverskaya Elena, Hairov Ruslan
*Andreyko Irina, Beridze David
14:56[34]Argentine Tango, Challenge Argentine Tango Bronze (TS+TW), A
*Gurchenko Irina, Titov Evgeniy
*Shlestina Anna, Manyasev Aleksandr
15:01[35]Standard, Scholarship (W+T+VW+F+Q), A
*Verzhikovskaya Ol'ga, Hairov Ruslan
15:01[35]Standard, Challenge Gold (W+T+VW+F+Q), B
*Andreyko Irina, Beridze David
15:08[36]American Smooth, Scholarship American Smooth (W+T+VW+F), B
*Semenova Nataliya, Merenkov Artem
15:13[37]Latina, Challenge Latina Silver (Ch+S+R+J), B
*Maslennikova Natal'ya, Morozov Artem
*Babievskaya Elena, Fetisov Vladimir
15:18[38]Single Dance Caribbean Mix, Salsa, Gold Open, A+B
*Veretennikova Lina, Hairov Ruslan
*Kovaleva Polina, Timofeev Aleksandr
*Toropceva Anastasiya, Titov Evgeniy
*Chichkanova Tat'yana, Broslavskiy Vladislav
15:19[39]Standard, Challenge Standard Silver (W+T+VW+Q), B
*Andreyko Irina, Beridze David
*Novickaya Larisa, Sayfutdinov Marsel'
15:24[40]Single Dance Caribbean Mix, Bachata, Gold Open, A+B
*Veretennikova Lina, Hairov Ruslan
*Kovaleva Polina, Timofeev Aleksandr
*Toropceva Anastasiya, Titov Evgeniy
*Chichkanova Tat'yana, Broslavskiy Vladislav
15:26[41]Latina, Challenge Latina Silver (Ch+S+R+J), A
*Gutnikova Ol'ga, Morozov Artem
*Lunegova Kseniya, Baurov Aleksandr
15:31[42]Single Dance Caribbean Mix, Merenge, Gold Open, A+B
*Veretennikova Lina, Hairov Ruslan
*Kovaleva Polina, Timofeev Aleksandr
*Toropceva Anastasiya, Titov Evgeniy
*Chichkanova Tat'yana, Broslavskiy Vladislav
15:32[43]Latina, Challenge Latina Gold (Ch+S+R+P+J), A+B
*Lebedeva Ekaterina, Kartashov Aleksandr
*Babievskaya Elena, Fetisov Vladimir
*Okulova Elena, Petrov Egor
15:39[44]Latina, Challenge Latina Bronze (Ch+S+R+J), B
*Maslennikova Natal'ya, Morozov Artem
15:44[45]Caribbean Mix, Scholarship Caribbean Mix (Sal+B+Mer), A+B
*Veretennikova Lina, Hairov Ruslan
*Kovaleva Polina, Timofeev Aleksandr
*Toropceva Anastasiya, Titov Evgeniy
*Chichkanova Tat'yana, Broslavskiy Vladislav
15:49[46]Latina, Scholarship Latina (Ch+S+R+P+J), A+B
*Lebedeva Ekaterina, Kartashov Aleksandr
*Karpova Irina, Kozlov Artem
*Babievskaya Elena, Fetisov Vladimir
*Okulova Elena, Petrov Egor
*Yurgeneva Elena, Sorokin Ivan
16:00Nagrazhdenie
16:30Razminka vechernego otdeleniya
18:00Nachalo vechernego otdeleniya