Schedule «Bossa Nova Orchestra & Showcase Cup»

Amateurs (students)
Professionals (teachers)

Fields marked with are mandatory.

TimeХитName*
17 September, 2022
13:00[1]Single Latin - Dance with Orchestra, Cha-cha-cha, Bronze Open, A
6Makarishina Anna, Hayrulin Ruslan
7Korenevskaya Ayya, Balashov Artem
13:01[2]Single Latin - Dance with Orchestra, Cha-cha-cha, Bronze Open, B
2Voronkova Anna, Titov Evgeniy
6Glebova Ekaterina, Hayrulin Ruslan
7Ol`ga Mironova, Balashov Artem
13:03[3]Single Latin - Dance with Orchestra, Cha-cha-cha, Gold Open, B
6Kleyn natal`ya, Hayrulin Ruslan
9Kozel`ceva Viktoriya, Yurusov Anton
12Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman
13:04[4]Single Latin - Dance with Orchestra, Cha-cha-cha, Silver Open, A
6Makarishina Anna, Hayrulin Ruslan
7Korenevskaya Ayya, Balashov Artem
10Zaharova Tat`yana, Esipchuk Artem
13:06[5]Single Latin - Dance with Orchestra, Cha-cha-cha, Silver Open, B
6Glebova Ekaterina, Hayrulin Ruslan
13:07[6]Single Latin - Dance with Orchestra, Samba, Bronze Open, A
6Makarishina Anna, Hayrulin Ruslan
7Korenevskaya Ayya, Balashov Artem
13:09[7]Single Latin - Dance with Orchestra, Samba, Bronze Open, B
2Voronkova Anna, Titov Evgeniy
7Ol`ga Mironova, Balashov Artem
13:10[8]Single Latin - Dance with Orchestra, Samba, Gold Open, B
6Kleyn natal`ya, Hayrulin Ruslan
9Kozel`ceva Viktoriya, Yurusov Anton
12Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman
13:12[9]Single Latin - Dance with Orchestra, Samba, Silver Open, A
6Makarishina Anna, Hayrulin Ruslan
10Zaharova Tat`yana, Esipchuk Artem
13:13[10]Single Latin - Dance with Orchestra, Rumba, Bronze Open, A
6Makarishina Anna, Hayrulin Ruslan
7Korenevskaya Ayya, Balashov Artem
13:15[11]Single Latin - Dance with Orchestra, Rumba, Silver Open, B
6Glebova Ekaterina, Hayrulin Ruslan
13:16[12]Single Latin - Dance with Orchestra, Rumba, Bronze Open, B
2Voronkova Anna, Titov Evgeniy
6Glebova Ekaterina, Hayrulin Ruslan
7Ol`ga Mironova, Balashov Artem
13:18[13]Single Latin - Dance with Orchestra, Rumba, Gold Open, B
6Kleyn natal`ya, Hayrulin Ruslan
9Kozel`ceva Viktoriya, Yurusov Anton
12Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman
13:19[14]Single Latin - Dance with Orchestra, Rumba, Silver Open, A
6Makarishina Anna, Hayrulin Ruslan
7Korenevskaya Ayya, Balashov Artem
10Zaharova Tat`yana, Esipchuk Artem
13:21[15]Single Latin - Dance with Orchestra, Pasodoble, Silver Open, A
10Zaharova Tat`yana, Esipchuk Artem
13:21[15]Single Latin - Dance with Orchestra, Pasodoble, Gold Open, B
12Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman
13:22[16]Single Latin - Dance with Orchestra, Jive, Gold Open, B
9Kozel`ceva Viktoriya, Yurusov Anton
12Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman
13:22[16]Single Latin - Dance with Orchestra, Jive, Silver Open, A
10Zaharova Tat`yana, Esipchuk Artem
13:24[17]Latin Multi Dance, Gold Open 5 Dance (Ch+S+R+P+J), A
10Zaharova Tat`yana, Esipchuk Artem
13:24[17]Latin Multi Dance, Gold Open 5 Dance (Ch+S+R+P+J), B
12Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman
13:31[18]Latin Multi Dance, Bronze Open 3 Dance (Ch+S+R), A
6Makarishina Anna, Hayrulin Ruslan
7Korenevskaya Ayya, Balashov Artem
13:36[19]Latin Multi Dance, Silver Open 5 Dance (Ch+S+R+P+J), A
10Zaharova Tat`yana, Esipchuk Artem
13:36[19]Latin Multi Dance, Silver Open 4 Dance (Ch+S+R+J), B
9Kozel`ceva Viktoriya, Yurusov Anton
13:43[20]Single Standard - Dance with Orchestra, Waltz, Bronze Open, B
5Liman Lyudmila, Sayfutdinov Marsel`
13:43[20]Single Standard - Dance with Orchestra, Waltz, Silver Open, C
12Chernyavskaya Irina, Konovalov Roman
13:45[21]Single Standard - Dance with Orchestra, Tango, Bronze Open, B
5Liman Lyudmila, Sayfutdinov Marsel`
13:45[21]Single Standard - Dance with Orchestra, Tango, Silver Open, C
12Chernyavskaya Irina, Konovalov Roman
13:46[22]Single Standard - Dance with Orchestra, V. Waltz, Bronze Open, B
5Liman Lyudmila, Sayfutdinov Marsel`
13:48[23]Single Standard - Dance with Orchestra, Foxtrot, Bronze Open, B
5Liman Lyudmila, Sayfutdinov Marsel`
13:48[23]Single Standard - Dance with Orchestra, Foxtrot, Silver Open, C
12Chernyavskaya Irina, Konovalov Roman
13:49[24]Single Standard - Dance with Orchestra, Quickstep, Bronze Open, B
5Liman Lyudmila, Sayfutdinov Marsel`
13:49[24]Single Standard - Dance with Orchestra, Quickstep, Silver Open, C
12Chernyavskaya Irina, Konovalov Roman
13:51[25]Latin Multi Dance, Bronze Open 3 Dance (Ch+S+R), B
2Voronkova Anna, Titov Evgeniy
6Kleyn natal`ya, Hayrulin Ruslan
7Ol`ga Mironova, Balashov Artem
13:55[26]Standard Multi Dance, Bronze Open 4 Dance (W+T+VW+Q), B
5Liman Lyudmila, Sayfutdinov Marsel`
13:55[26]Standard Multi Dance, Silver Open 5 Dance (W+T+VW+F+Q), C
12Chernyavskaya Irina, Konovalov Roman
14:30[27]Latin Orchestra Dance Cup (dance with orchestra), Latin Orchestra Dance Cup Bronze 3 dance (Ch+S+R), A
6Makarishina Anna, Hayrulin Ruslan
14:34[28]Showcase Duet, Edinaya registraciya na vse napravleniya
3Petushkova Irina, Gerasimov Roman
14:39[29]Latin Orchestra Dance Cup (dance with orchestra), Latin Orchestra Dance Cup Bronze 3 dance (Ch+S+R), B
2Voronkova Anna, Titov Evgeniy
6Kleyn natal`ya, Hayrulin Ruslan
7Ol`ga Mironova, Balashov Artem
14:44[30]Showcase Duet, Edinaya registraciya na vse napravleniya
11Kleyner Inna, Lyulyaeva Oksana
14:49[31]Standard Orchestra Dance Cup (dance with orchestra), Standard Orchestra Dance Cup Bronze 4 dance (W+T+VW+Q), B
5Liman Lyudmila, Sayfutdinov Marsel`
14:55[32]Showcase, Duet pokazatel`noe vystuplenie
4Leonova Ul`yana, Morozov Artem
15:00[33]Latin Orchestra Dance Cup (dance with orchestra), Latin Orchestra Dance Cup Silver 5 dance (Ch+S+R+P+J), A
10Zaharova Tat`yana, Esipchuk Artem
15:00[33]Latin Orchestra Dance Cup (dance with orchestra), Latin Orchestra Dance Cup Gold 5 dance (Ch+S+R+P+J), B
12Dovgaya Viktoriya, Konovalov Roman
15:07[34]Showcase, Duet pokazatel`noe vystuplenie
1Korchagina Galina, Makagon Aleksey
15:12[35]Latin Orchestra Dance Cup (dance with orchestra), Latin Orchestra Dance Cup Silver 4 dance (Ch+S+R+J), A
10Zaharova Tat`yana, Esipchuk Artem
15:12[35]Latin Orchestra Dance Cup (dance with orchestra), Latin Orchestra Dance Cup Silver 4 dance (Ch+S+R+J), B
9Kozel`ceva Viktoriya, Yurusov Anton

 

Предварительное расписание:

17 сентября 2022 BOSSA NOVA INTERNATIONAL LATIN & STANDARD ORCHESTRA CUP

 оркестр – Jazz Dance Orchestra

9:00 саунд чек оркестра, разминка участников 11:00 начало турнира

 

11:00-11:45 Latin Section Single Dance (dance with orchestra)

Single Latin Bronze ABC Cha-Cha-Cha

Single Latin Bronze ABC Samba

Single Latin Bronze ABC Rumba

Single Latin Bronze ABC Jive

Single Latin Silver ABC Cha-Cha-Cha

Single Latin Silver ABC Samba

Single Latin Silver ABC Rumba

Single Latin Silver ABC Pasodoble

Single Latin Silver ABC Jive

Single Latin Gold ABC Cha-Cha-Cha

Single Latin Gold ABC Samba

Single Latin Gold ABC Rumba

Single Latin Gold ABC Pasodoble

Single Latin Gold ABC Jive

 

11:45-12:30 Standard Section Single Dance (dance with orchestra)

Single Standard Bronze ABC Waltz

Single Standard Bronze ABC Tango

Single Standard Bronze ABC VWaltz

Single Standard Bronze ABC Quickstep

Single Standard Silver ABC Waltz

Single Standard Silver ABC Tango

Single Standard Silver ABC VWaltz

Single Standard Silver ABC Foxtrot Single Standard Silver ABC Quickstep

Single Standard Gold ABC Waltz

Single Standard Gold ABC Tango

Single Standard Gold ABC V Waltz

Single Standard Gold ABC Foxtrot

Single Standard Gold ABC Quickstep

 

 12:30-13:15   Latin Multi Dance Section

Multi Latin Bronze ABC 3 dance

Multi Latin Bronze ABC 4 dance

Multi Latin Silver ABC 3 dance

Multi Latin Silver ABC 4 dance

Multi Latin Silver ABC 5 dance

Multi Latin Gold ABC 4 dance

Multi Latin Gold ABC 5 dance

 

 13:15-14:00   Standard  Multi Dance Section

Multi Standard Bronze ABC 3 dance

Multi Standard Bronze ABC 4 dance

Multi Standard Silver ABC 3 dance

Multi Standard Silver ABC 4 dance

Multi Standard Silver ABC 5 dance

Multi Standard Gold ABC 4 dance

Multi Standard Gold ABC 5 dance

 

14:00-14:45   Latin Orchestra Dance Cup Section (dance with orchestra)

Latin Orchestra Dance Cup Bronze ABC 3 dance

Latin Orchestra Dance Cup Bronze ABC 4 dance

 

Latin Orchestra Dance Cup Silver ABC 3 dance

Latin Orchestra Dance Cup Silver ABC 4 dance

Latin Orchestra Dance Cup Silver ABC 5 dance

Latin Orchestra Dance Cup  Gold ABC 4 dance

Latin Orchestra Dance Cup  Gold ABC 5 dance

 

 

14:45-15:30   Standard Orchestra Dance Cup Section (dance with orchestra)

Standard Orchestra Dance Cup Bronze ABC 3 dance

Standard Orchestra Dance Cup Bronze ABC 4 dance

Standard Orchestra Dance Cup Silver ABC 3 dance

Standard Orchestra Dance Cup Silver ABC 4 dance

Standard Orchestra Dance Cup Silver ABC 5 dance

Standard Orchestra Dance Cup  Gold ABC 4 dance

Standard Orchestra Dance Cup  Gold ABC 5 dance

 

15:30 Awards Ceremony

 

15:50 Show Case Cup (максимально 20 шоу для регистрации)

Solo

Duet

Group

 

17:10 Awards Ceremony

 

17:30 начало Bossa Nova Argentine Tango Cup